Contact us

  • Address: Số 82, đường DC 11, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
  • Hotline: 084 5 365 365
  • Tel: 028 . 5444 0030 Fax:028 . 5435 5535
  • Email: aubase.com@gmail.com