Các cảm biến trong thường dùng trong xử lý nước

Hệ thống xử lý nước ngày nay càng được tự động hóa cao, nhiều nhà máy tự động gần như hoàn toàn. Để làm được điều đó chúng ta phải sử dụng rất nhiều cảm biến

Các hệ thống

  • Bể xử lý
  • Hệ thống châm hóa chất
  • Hệ thống RO
  • Hệ thống DI
  • Hệ thống quan trắc chất lượng nước đầu ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *